Dags för Super Max Prison i Sverige

 
Jag är fullt medveten om att jag nu sticker ut hakan rejält och riskerar att framstå som hatisk, men jag försäkrar att så inte är fallet. Jag har inte hatat min make en enda dag för det han gjorde mot våra barn. Jag har föraktat honom, gråtit, rasat, skrikit och förtvivlat, men aldrig hatat. 
 
Han är inte värd att hata, för hat förstör och förgör den som bär det, och det skulle jag aldrig unna honom. Han har förstört tillräckligt i mitt, mina barns, min familjs, mina anhörigas, min släkts och våra vänners liv -- dessutom lika mycket i sin egen familjs, släkts och vänkrets, så nej, han är inte värd mer tid, kraft, förmåga, hälsa eller annat från min sida. 
 
Däremot hatar jag det han gjorde - de övergrepp han utsatte både mig och barnen för. 
De var inte våldsamma, så skadorna var inte fysiska. Men de var ändå övergrepp eftersom barn inte ska utsättas för sexuella handlingar, och jag som vuxen kvinna samtyckte inte till sex. Sålunda var de övergrepp och att betrakta som våldtäkter och sex under tvång.  
 
Jag har i många år förfasats över Sveriges sätt att se på och hantera pedofiler och män som utsätter kvinnor för sexuellt tvång och våld. Det är på tok för milt. Det är naivt och oansvarigt. 
Vårt system går ut på att behandla, rehabilitera och återinföra dessa sexuellt störda män till samhället. Man släpper ut dem och de återfaller i brott -- samma typ av brott! D.v.s. om de åtalas och döms, vilket inte är fallet i särskilt många fall. Faktum är att dessa är försvinnande få. De allra flesta fall når inte ens åtal - de läggs ner med formuleringen "brott kan ej styrkas", vilket betyder att bevis finns, men dessa är inte tillräckliga för att åklagaren ska bedöma att hen kan vinna i domstol, och därför väcks inte åtal. 
 
Man vet och har i decennier varit medvetna om att vissa typer av brottslingar inte går att rehabilitera så att de går att lita på. T.ex. pedofiler, lustmördare m.fl. Så varför fortsätter Sverige på inslagen bana? Varför fortsätter man att utsätta samhället och invånarna för dessa experiment? Ja, det är ju på experimentbasis man släpper ut dylika brottslingar och förövare. Och när de återfallit i brott och återigen förstört människors liv, så beklagar man och säger att det är olyckligt och att man inte hade kunnat förutse detta. 
Bullshit! säger jag. Fullständig och total bullshit! 
Man vet och ändrar ändå inte lagar och system. Jag har suttit nämndeman i förvaltningsrätt, så jag vet... Jag har sett och förfasats över permissioner och frigång - vi har ju rättspsykiatrisk anstalt här i stan. Jag klarade inte att fortsätta fungera som nämndeman - att se och veta utan att kunna göra något, så jag hoppade av. 
 
Man tillåter genom denna godtyckliga experimentvård människors hela liv att bli ödelagda. Och det är ju inte "bara" offrens liv vi talar om. Nej, brott ger oerhörda ringar på vattnet. Det är som att stå vid en stilla blank sjö och kasta i en gigantisk stenbumling. Så blir konsekvenserna av brott -- i synnerhet när brottet är av sexuell och våldsam karaktär. 
 
 
Min fundering är och har därför i åratal varit följande: 
Varför har vi inte sådana fängelser som man har i t.ex. olika stater i USA? Alltså, s.k. Super Max Prisons? 
Vi har fullt tillräckligt med obebyggd ödemark att bygga dylika fängelser på. Norrland är fullt av sådan mark. Det skulle f.ö. ge välbehövliga, stadigvarande och långsiktiga arbetstillfällen här uppe.
 
Har du aldrig sett ett Super Max Prison? Låt mig då förklara i korthet, så kan du sedan titta på nåt eller alla av Youtube-klippen här nedan. 
Ett Super Max Prison är ett fängelse som endast och allena är en förvaring. De som kommer dit ska aldrig någonsin släppas ut igen. Hur de mår är oviktigt. Att samhället och dess invånare hålls trygga från dessa individer är det enda viktiga. I dessa fängelser låser man alltså in de allra värsta brottslingarna och de som inte går att "bota" från återfall. Med andra ord terrorister, pedofiler, lustmördare etc. 
Det är alltså såna fängelser som jag menar att vi måste börja bygga här i Sverige. 
 
Här nedan kan du se mer om dem och bilda dig en uppfattning. 
Enligt min åsikt är det nu hög tid att bygga denna typ av fängelser i Sverige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSS 2.0