Varför tillämpas gammal lag, då det finns en ny?

 
 
I SvD kan vi läsa om en mycket kritiserad dom. Man undrar hur i allsin dar vi ska få nån som helst rätsida på vårt rättsväsende, då juridiken och dess företrädare vrångtolkar den som de gör.
 
Här är essensen i storyn. (Klicka på texten, för att komma till Svd:s reportage.)

En ung flicka var, tillsammans med två tjejkompisar, på fest hos en kille, som hon känner. Med på festen var ett gäng killar, som hon aldrig träffat förut. Dessa 6 unga män (15-16 år gamla) låste in sig med henne i ett rum, tog hennes jacka och mobiltelefon, tog av henne kläderna, trots att hon bad dem sluta och sen våldtog de henne. Ändå frias de av hovrätten.
 
 
Hur är detta möjligt? Så här har rätten resonerat i sin dom. (Svd:s artikel)
 
"Hovrätten anser att det saknas tillräckliga belägg för att flickan ska ha haft anledning att känna sig rädd för att råka illa ut om hon gjorde motstånd. Enligt domstolen har det vid tillfället inte förekommit något våld eller hot om våld."
 
"Sammantaget är deras bedömning att flickan inte varit så rädd att hon befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd, vilket är vad som krävdes enligt den lag som gällde fram till 1 juli i år."
 
 
Ja, då kommer ju osökt frågan:
Vad innebär egentligen ”hjälplöst tillstånd”?
 

Så här skriver Svd:
 

"Med hjälplöst tillstånd att en person har varit handlingsförlamad på grund av exempelvis medvetslöshet, kraftig berusning, kroppsskada, psykiskt tillstånd eller liknande.

 

Den 1 juli 2013 lades ”allvarlig rädsla” till listan och begreppet hjälplöst tillstånd ersattes med det mer inkluderande ”särskilt utsatt situation”. Syftet med ändringen var att även situationer där offret möter övergreppet med passivitet ska kunna vara våldtäkt.

 

Det råder dock delade meningar om även det tidigare begreppet har kunnat tolkas så."

 

 

Längst ned i Svd:s utmärkta text, finns följande fråga och svar:

"Hade det blivit en fällande dom med den nya lagen?

 

Hovrätten skriver i sin dom att flickan inte befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd, men väl en ”mycket utsatt situation”. Även om hovrätten inte använder sig av det juridiska begreppet ”särskilt utsatt situation” tolkar åklagare Jenny Clemedtson det som att det hade blivit en fällande dom om rätten dömt med den nya lagen.

 

Domare Sven Jönson har sagt att han tycker det är omöjligt att svara på eftersom parterna anpassar sig till den lagstiftning som är gäller vid tillfället."

 

 

Ja, frågan är om det hade blivit en fällande dom, ifall de använt sig av den nya lagen?

Och det är en mycket viktig fråga!!

Men min följdfråga fråga är minst lika viktig:

 

Varför använder de sig av en gammal lag, då det finns en ny att tillämpa?

 

Hur i allsin dar tänker de? Har vi en ny skärpt lag, så har vi!!!

 

När brottet begicks gällde den gamla undermåliga lagen.

Nu när brottet prövas finns en ny och förbättrad lag att tillämpa.

Då ska de väl också göra det, eller...?!!!

 

Är inte tanken att våra nya och skärpta lagar, ska tillämpas?

Eller tänker domstolarna använda den gamla lagen också vid sexuella övergrepp och incestmål??

 

Nej, nu får de nog ta och tänka om!

 

 


 

 

 

euphorbiamilii.se

Adressen hit till bloggen är, som ni vet, "euphorbiamilii.blogg.se".

Men nu har jag mutat in en egen domän, så bloggadressen blir därmed fr.o.m. idag:

euphorbiamilii.se

Man dirigeras emellertid automatiskt om till den nya adressen, så det funkar förvisso utmärkt med den gamla adressen också. :D
 
 
För er bloggbesökare syns egentligen inte nån skillnad...
Bloggen ser ju ut precis som den har gjort tidigare.
Det är bara själva adressen, som blir ny... man slipper liksom skriva "blogg" mitt i adressen.  :D

Genom att muta in en egen domän, får man även PRO-varianten av blogg.se, vilket innebär att man slipper den enerverande reklamen, som dyker upp mellan var och varannat publicerat blogginlägg.


Förhoppningsvis tycker ni, liksom jag, att denna lilla förändring är till det bättre.  :D


 

Våga nu!

 
Är du förälder till ett barn, som utsatts för sexuella övergrepp av den andre föräldern?
 
Är du juridiskt ålagd och tvingad, att regelbundet lämna över dina barn för umgänge?
 
Är du rädd, att förlora vårdnaden om du vägrar?
 
Ta då en funderare på alternativet..! Alltså, hur er situation är om 15 år.
 
 
Tänker du, såsom jag gjorde, att dina barn då kommer att vara stora och välja rätt alldeles av sig själva?
 
Tänk om! Barn gör det vi lär dem. Och det vi vänjer dem vid, blir normaliserat, oavsett hur gräsligt det är.
 
 
Barn accepterar och anpassar sig, för att överleva.
 
De underordnar sig, för att de måste.
 
Deras medfödda och mänskliga behov av acceptans och kärlek, gör att de "bondar" med förövaren.
 
Genom år av påtvingat umgänge med övergreppsföräldern, utvecklas en känslomässig bindning.
 
Denna relation kan vara förfärligt tung, men ändå fortsätta långt in i vuxen ålder. 
 
Vuxenvärlden har lagt över ansvaret på barnen.
 
Det blir upp till dem, att välja bort förövaren, då de blivit vuxna.
 
Ett ansvar, som bör ligga på våra vuxna axlar, medan de är underåriga.
 
 
Alltså: Våga vägra medan barnen är små! 15 år senare kan det vara för sent.
 
 
 
 
 
 

Än går han inte säker, än kan han åka dit

 
 
Nej, än går pedopappan inte säker! Än kan han bli åtalad och fälld för de övergrepp, som han utsatte barnen för då de var små.
 
Med den gamla lagstiftningen, var preskriptionstiden för sexuella övergrepp blott två år.
Hårresande, men så var det då när barnen var små!
 
Med den nya strängare sexualbrottslagen, kan ett barn nu anmäla sexuella övergrepp, ända fram till 10 år efter det att de blivit myndiga.
 
Än går han alltså inte säker! Än kan barnen anmäla honom!
 
Och idag, då de är vuxna, väger deras ord såååå mycket tyngre än de gjorde då de var små!
Idag skulle en domstol tro på dem!

Näe, jag måste faktiskt inte

Vuxna överlevare, som väljer fel
 
Det gör ont
 
Stockholmssyndromet präglar och tär

Det sliter hårt på relationer och kärleksband

Vilseledd och missriktad lojalitet slår hårt

Ickeexisterande insikt gör oförståelsen total och reaktionerna starka

Det är lättare att slå mot mamma, än ta i problemet pedofilpappa

Mycket enklare att fega ur och slippa ta den diskussion och konflikt, som egentligen borde ha tagits för åratal sen -- med honom, vill säga

Men en mamma till vuxna barn måste faktiskt inte orka ta emot smäll efter smäll efter smäll... en mamma får faktiskt säga

- Näe, jag måste faktiskt inte mer nu


Wonderland -- en pedofilklubb

En f.d. medlem av Wonderland berättar hur klubben fungerat, hur medlemmarna interagerat med varandra, hur vissa av dem förgripit sig på barn, filmat detta och sedan försett andra med detta barnpornografiska material.
 
Den intervjuade f.d. medlemmen är dömd för sina brott, men han och hans känslor för barnsex, har inte förändrats.
När han får frågan vad han känner, efter att Wonderlandklubben sprängts av polisen, svarar han att han känner sorg. Han är fortfarande precis samma pedofil med samma längtan efter sex med barn. Han sörjer att klubben inte längre finns, för han tyckte att den var fantastisk -- den var ett härligt och givande nätverk. Han säger också, att klubben snabbt kommer att återuppstå i ny form -- sannolikt har den redan gjort det, då den här filmen görs.
 
Har du inte sett den här dokumentären? Gör då det! Men förbered dig på upprörda känslor, så se till att ha någon att samtala med efter att du sett den.
 
vv
 

RSS 2.0