Barockt och cyniskt

Lagen är sträng mot barn, som modigt berättar vad de utsatts för -- åtminstone om det är sexuella övergrepp de berättar om.

 

Är det andra saker, som t ex psykisk misshandel, inlåsning, bli lämnade hemma utan vuxen tillsyn o. dyl., så sätter man stor tilltro till barnets berättelse, men inte då de berättar om sexuella övergrepp.

 

Fast faktiskt finns även där en betydande och upprörande gradskillnad:

Om ett barn berättar att det utsatts av en okänd man på en offentlig plats, som t ex ett i bastun på ett badhus eller omklädningsrummet på en badplats, så blir det trott.

Men om barnet berättar, att det utsätts av pappa i hemmet, så sjunker helt plötsligt trovärdigheten.

Mycket anmärkningsvärt, eller hur?

 

Lagen är verkligen både barock och cynisk!!

En mamma får enskild vårdnad om parets gemensamma barn. Dessa är rädda för sin pappa och oroas mycket kring umgänget med honom – detta gäller i synnerhet det mindre barnet.

.

Flera myndighetspersoner/kommunanställda tjänstemän har rekommenderat att barnen inte lämnas ensamma med pappan, då de anser att de inte kan garanteras vara trygga där.

.

Mamman åläggs att lämna ut barnen för umgänge med pappan, som hon vet har utsatt barnen för sexuella övergrepp och våldsam, obalanserad behandling.

.
Hon vägrar och tar hellre vitet om 5000 kr per barn och dygn, än utsätter sina rädda barn för risken för nya övergrepp.

.

Mamman skyddar sina barn, vilket får ses som en fullt naturlig reaktion.

.

Lagen föreskriver dock att vårdnaden efter visst många vägrade umgängestillfällen, kan överföras till den andre föräldern.
Alltså, till den pappa, som av involverade utredare inte ansågs lämplig för ett oskyddat umgänge.

.

Lagens företrädare kan inte göra annat än följa lagen och rekommenderar, med följande ord, mamman att trots allt lämna ut barnen för umgänge:

.

-      Du ska tänka på att det är värre för barnen att bli av med sin mamma än…

 

(Meningen lämnades oavslutad, men man behöver ju inte vara någon Einstein för att förstå vad som avses.)

 

Jag bara undrar: Vad är det för cyniska lagar och barockt samhälle vi har skapat??

 

 
Trackback
RSS 2.0